جهت یابی به وسیله ی ساعت مچی آنالوگ (عقربه دار) در روز :

در این روش ساعت را به حالت افقی در آورده و عقربه ی ساعت‌ شمار را دقیقا رو به خورشید قرار میدهیم. زاویه ی کوچکتری که بین عقربه ی ساعت شمار و عدد 12 تشکیل می شود را با خطی فرضی به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم.
«این خط (نیمساز زاویه) جهت جنوب را نشان خواهد داد.»


نکات مهم :
1- در این روش حتما باید ساعت با وقت محلی تنظیم شده باشد.
2- این روش فقط در نیم کره ی شمالی زمین قابل اجراست.
3- برای دقت بالاتر توجه کنید که سایه ی عقربه ی ساعت شمار درست زیر آن قرار بگیرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید